Du søger formodentlig psykoterapi fordi du ønsker en forandring til det bedre. Måske er det meget konkret hvad du kommer med: angst, depression, vrede, tankemylder, sorg, problemer i parforholdet, seksuelle problemer, eller ondt i andre dele af livet. Måske har du ikke ord på hvad det er, men ander og sanser blot, at noget skal ske

Psykoterapi kan medvirke til at kaste lys på det du allerede ved, det du aner og på det du søger imod. Du kommer som den du er og bliver mødt med respekt og empati. Min bestræbelse er at møde dig i øjenhøjde, så vi kan opbygge et trygt og tillidsfuldt samarbejde, hvor du og den måde hvorpå du kan tage dig af din lidelse er i fokus.

Du kan vælge psykoterapi på et hvilket som helst tidspunkt i dit liv og der kan være mange forskellige årsager til det.

Måske ønsker du:

 • Øget bevidsthed – om dig selv og din livssituation.
 • Mere livsglæde – gennem større indsigt i dig selv.
 • At bryde gamle mønstre – og få nye gode vaner.

Måske har du brug for:

 • Nærværende støtte – i vanskelige situationer.
 • En fortrolig samtalepartner – at tale med, når det er svært.
 • At få mere liv i dit liv – i stedet for kun at overleve.

Jeg kan støtte dig med:

 • Bevidstgørelse om det der smerter.
 • Motivation til at skabe forandring.
 • Integration af nye indsigter.
 • Energiafbalancering så der er balance i både det ydre og det indre liv.
 • Mønsterafbrydelse så gamle adfærds- og tankemønstre stoppes.
 • Reorientering så du udvikler den måde at være i livet på som tjener dig bedst.
 • Kompetenceudvikling til at være i livet som den du dybest set er.

Udover at arbejde som psykoterapeut har jeg mange års erfaring med at arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Det gælder både den personlig stresshåndtering og arbejdspladsens indsats i forhold til identificering, håndtering og forebyggelse af stress og mistrivsel.

Her finder du en kort beskrivelse af hvad det vil sige at gå i terapi Klik her.

Sandstorm

“Nogle gange minder skæbnen om en sandstorm, der konstant skifter retning. Du skifter retning for at slippe fra den, men den skifter også retning……..                                            

Du er nødt til at trænge igennem den frygtelige sandstorm, den metafysiske og symbolske sandstorm.                                                                                                                      

Når først sandstormen er ovre, vil du ikke kunne forstå, hvordan du klarede dig igennem, hvordan du overlevede den……                                                                                  

Men én ting er sikker. Når du træder ud af stormen, vil du ikke være den samme, som da du trådte ind i den, for det er jo det, storme handler om.”

​​Kafka på stranden, Haruki Murakami